32. PTO Severka

Děláme z malých lidiček větší a lepší lidi!

Náš oddíl se jmenuje Severka a pocházíme z brněnských Bohunic. Posláním našeho oddílu je poskytovat dětem zázemí, ve kterém jsou vychovávány ve vztahu k přírodě, kamarádům i sobě samým. Učíme je být samostatnými, posouváme hranice jejich možností. Děláme to z přesvědčení, že jim to pomůže při další cestě životem. Často vyrážíme do přírody za dobrodružstvím a to vše v partě přátel a kamarádů.

Náš oddíl má smnoholetou tradici - založení oddílu 1. 5. 1985. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě i ve městě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání,rukodělná a řemeslná výroba, výlety na kolech a koní, návštěvy jeskyní, horolezectví, lyžování, plavání...

Potkáváme se na každotýdenních schůzkách, jednodenních výletech i víkendových výpravách a samozřejmě letním stanovém táboru. Každoročně pořádáme také akce pro děti s rodiči, příměstské tábory, letní expedice, sjíždění řek či výlety do zahraničí. Pravidelně se také účastníme různých soutěží a můžeme se pochlubit například několika prvními místy na republikovém finále závodů tábornických dovedností.

V současné době se náš oddíl skládá přibližně z šedesáti dětí, rádců a vedoucích. Věkové složení dětí je od šesti do šestnácti let.

 O co nám jde ?

  • Snažíme se děti v prvé řadě naučit pěknému vztahu k sobě navzájem. To je potom základem jejich vzájemné pomoci při náročnějších akcích.
  • Učíme děti vztahu k přírodě, jejímu poznání a úctě k ní. K tomu slouží nejen její časté návštěvy, ale i získávání znalostí na pravidelných schůzkách.
  • V neposlední řadě je to překonání sebe sama, překonání strachu z výšky, vody, tmy a dalších překážek. Vše zvládáme společně v kruhu úžasných kamarádů, kteří nám zůstanou přáteli na celý život.