32. PTO Severka

Náš oddíl má třicetiletou tradici. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, plavání, bruslení, horolezectví, lyžování, výlety na kolech aj. Práce je rozdělena na každotýdenní schůzky, víkendové výpravy i jednodenní akce, podzimní a jarní tábory a samozřejmě třítýdenní letní stanové tábory. Každoročně pořádáme také další letní akce jako je kočovné divadlo, sjíždění řeky či výlet do zahraničí. Pravidelně se také účastníme různých soutěží a můžeme se pochlubit například několika prvními místy na republikovém finále závodů tábornických dovedností.

V současné době se náš oddíl skládá přibližně z šedesáti dětí, rádců a vedoucích. Věkové složení dětí je od pěti do šestnácti let.

 O co nám jde ?

  • Snažíme se děti v prvé řadě naučit pěknému vztahu k sobě navzájem. To je potom základem jejich vzájemné pomoci při náročnějších akcích.

  • Učíme děti vztahu k přírodě, jejímu poznání a úctě k ní. K tomu slouží nejen její časté návštěvy, ale i získávání znalostí na pravidelných schůzkách.

  • V neposlední řadě je to překonání sebe sama, překonání strachu z výšky, vody, ...

Vážení, je na Vás, abyste posoudili, zdali takováto výchova (ale hlavně zábava) není v dnešní době pro děti možná víc, než užitečná.