32. PTO Severka

Děláme z malých lidiček větší a lepší lidi!

Náš oddíl se jmenuje Severka a pocházíme z brněnských Bohunic. Posláním našeho oddílu je poskytovat dětem zázemí, ve kterém jsou vychovávány ve vztahu k přírodě, kamarádům i sobě samým. Učíme je být samostatnými, posouváme hranice jejich možností. Děláme to z přesvědčení, že jim to pomůže při další cestě životem. Často vyrážíme do přírody za dobrodružstvím a to vše v partě přátel a kamarádů.

Náš oddíl má mnoholetou tradici - založení oddílu 1. 5. 1985. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě i ve městě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, rukodělná a řemeslná výroba, výlety na kolech a koní, návštěvy jeskyní, horolezectví, lyžování, plavání atd.

Potkáváme se na každotýdenních schůzkách, jednodenních výletech i víkendových výpravách a samozřejmě letním stanovém táboru. Každoročně pořádáme také akce pro děti s rodiči, příměstské tábory, letní expedice, sjíždění řek či výlety do zahraničí. Pravidelně se také účastníme různých soutěží a můžeme se pochlubit například několika prvními místy na republikovém finále závodů tábornických dovedností.

V současné době se náš oddíl skládá přibližně z šedesáti dětí, rádců a vedoucích. Věkové složení dětí je od šesti do šestnácti let.


CO JE NAŠÍM CÍLEM?

  • parta přátel a kamarádů
  • naučit děti samostatnosti, jak v schopnosti postarat se o sebe nebo v myšlení a rozhodování
  • vzdělávat (vědomosti, dovednosti)
  • vést děti k přírodě
  • spolupráce
  • fyzická zdatnost a sporty (všeobecné)
  • chování k sobě, druhým i rodině