Kdo jsme


Děláme z malých lidiček větší a lepší lidi!

Náš oddíl se jmenuje Severka a pocházíme z brněnských Bohunic. Posláním našeho oddílu je poskytovat dětem zázemí, ve kterém jsou vychovávány ve vztahu k přírodě, kamarádům i sobě samým. Učíme je být samostatnými, posouváme hranice jejich možností. Děláme to z přesvědčení, že jim to pomůže při další cestě životem. Často vyrážíme do přírody za dobrodružstvím a to vše v partě přátel a kamarádů.

Náš oddíl má mnoholetou tradici – založení oddílu 1. 5. 1985. Je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě i ve městě, tábornictví, sportovní hry a vodáctví, ale provozujeme také jiné činnosti jako je zpívání, rukodělná a řemeslná výroba, výlety na kolech a koní, návštěvy jeskyní, horolezectví, lyžování, plavání atd.

Potkáváme se na každotýdenních schůzkách, jednodenních výletech i víkendových výpravách a samozřejmě letním stanovém táboru. Každoročně pořádáme také akce pro děti s rodiči, příměstské tábory, letní expedice, sjíždění řek či výlety do zahraničí. Pravidelně se také účastníme různých soutěží a můžeme se pochlubit například několika prvními místy na republikovém finále závodů tábornických dovedností.

V současné době se náš oddíl skládá přibližně z šedesáti dětí, rádců a vedoucích. Věkové složení dětí je od šesti do šestnácti let.

Co je naším cílem?

 • parta přátel a kamarádů
 • naučit děti samostatnosti, jak v schopnosti postarat se o sebe nebo v myšlení a rozhodování
 • vzdělávat (vědomosti, dovednosti)
 • vést děti k přírodě
 • spolupráce
 • fyzická zdatnost a sporty (všeobecné)
 • chování k sobě, druhým i rodině

Historie Oddílu

Náš oddíl oddíl Severka byl založen 1. května 1985 na Vranovské přehradě Přemyslem Jeřábkem a Ivanou Petržalkovou. Většina zakládajících členů vzešla z pionýrského oddílu Delevoni. Severka tehdy pracovala jako jeden z osmi oddílů při základní škole Nám. 28. října. Děti se scházely ve škole, ale naší snahou bylo pochopitelně získat vlastní klubovnu. Tu se nám podařilo najít na ulici Cyrilská v pavlačovém domě. Zde jsme mezi naše členy přibrali také řadu dětí ze ZŠ Křenová. Oddíl se také zařadil do SPTO (Sdružení pionýrských tábornických oddílů).

V roce 1991 se vedoucí oddílu stala Hana Nováková – Šmejdilka a práce pokračovala nyní už se dvěma družinami. Kromě každotýdenních schůzek probíhaly pravidelné víkendové výpravy a samozřejmě letní tábory, a to společně s oddílem Delevoni. Oddíl byl stále součástí 32. pionýrské skupiny S. K. Neumanna – tehdy už jen dvoučlenné.

Od roku 1993 vedla oddíl Zuzana Del Favero Němcová a Michal Němec. Severka se postupně značně rozrostla a její řady navštěvovalo pravidelně přibližně 50 dětí pracujících v pěti družinách. Část oddílu začala pracovat také v Bohunicích, kde se scházela v orlovně. V této době se nám podařilo zrealizovat velkou spoustu akcí – nepočítáme-li obrovské množství víkendových výprav – můžeme vzpomenout na spousty zajímavých táborů, sjíždění řek, letní putovní expedice, kočovné divadlo, tábory o přežití a se zvířaty, zahraniční expedice (Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Korsika), stavbu naučné stezky v Bohunicích. Za asi největší úspěch považujeme vybudování naší nové severácké klubovny v roce 2004 s podporou grantové společnosti Mládež, která je naší pýchou. Klubovna stojí v areálu ZŠ Arménská a neustále v ní nachází útočiště mnoho dětí. O klubovnu řádně pečujeme a stále modernizujeme, vybavujeme a proměňujeme, aby byla pořád skvělým zázemím nejen pro děti, ale i vedoucí a rodiče.

Pyšní jsme také na naše tábořiště u Bystřice nad Pernštejnem, které jsme léta stavěli a pořádali zde mnoho táborů. Bohužel vlivem kůrovcové kalamity v roce 2020 jsme o tábořiště na nějakou dobu přišli, ale naše vzpomínky a odvedená práce nám stále zůstane.

Rok 2013 se nesl ve znamení změny náčelníka, oddíl přebrala Eliška Ondráčková, rozená Masaříková – Elis. Ve stejném roce jsme také opustili naši dosavadní skupinu 30. pionýrskou skupinu Mládež a založili si svoji vlastní pionýrskou skupinu Galaxie. V roce 2015 jsme velkolepě oslavili výročí 30 let fungování oddílu. Podařilo se nám uskutečnit mnoho akcí, tradičních, ale hlavně i nových jako je Pařmenská, Operace delta pro starší členy oddílu, expedice do jeskyní, akce 13+, severácký Masterchef, pravidelné pracovní víkendy na klubovně nebo tábořišti. Také jsme se opět vrátit ke sjíždění řek nebo akcí pro rodiče s dětmi a vyrazili na Mezinárodní tábor do Německa a Finska. Aktivně se stále zapojujeme do dění ve sdružení PTO, kde skoro každé dva roky organizujeme nějakou soutěž pro ostatní oddíly. Díky zdařilé propagaci se nám podařilo nabrat sedm nových družinek a vychovat dvě generace nových vedoucích, kteří i nadále zůstávají v oddíle jako aktivní vedoucí. Oddíl se snažíme posouvat i v jiných oblastech jako je propagační tmelící oblečení nebo práce s fotkami a sociálními sítěmi a komunikace s rodiči. V roce 2020 a 2021 jsme zažili úplně jiné roky, které byly ovlivněny Covidovou pandemií, a naše činnost nabrala úplně nový rozměr. Důležité bylo pro nás zůstat s dětmi v kontaktu, a tak jsme se pustili do online schůzek a různých online aktivit. Ve stejných letech nás také zastihly dvě bleskové táborové evakuace, které nám ukázaly zcela nové zkušenosti, ale také to, jak se umíme všichni spojit a spolupracovat.

Rok 2023 přinesl další zásadní změnu, a to nového náčelníka. Elis se rozhodla po deseti letech předal žezlo dále, nové energii a nasazení. Pátým náčelníkem oddílu 32. PTO Severka se stal Ondřej Ševčík – Ševa.

V současné době stále hledáme nové nápady pro volný čas, navštěvujeme zahraniční tábory, pracujeme s našimi dospívajícími a věříme, že i nadále budeme moci nabízet dalším generacím mnoho zážitků s námi – ať už u nás nebo v zahraničí. Velmi rádi máme také akce s rodiči, které u nás vítáme, neboť věříme, že Severka není jen místo pro děti, ale životní styl pro celou rodinu.


Tradice

Jako každý pionýrský oddíl máme i my své tradice, které z nás dělají to, čím jsme. 

Kroj 

Tou nejvýraznější tradicí, která je na nás vidět na cestách a důležitých akcích, je náš oddílový kroj s nášivkami a šátkem. V kroji jezdíme na všechny akce, na letním táboře v něm trávíme nástupy a zpíváme u táboráků. Kroj znázorňuje, odkud jsme, co umíme a čím se zabýváme. Snažíme se, abychom měli kroj jednotný, stejno barevné zelené košile. Z nášivky domovenky na levém rameni vyčteme název oddílu a z oddílového znaku naši činnost a brněnské rodiště. Do nášivky zelené mřížky na pravé kapse si doplňujeme získané zkoušky z dovedností jako je vázání uzlů či znalosti zoologie a botaniky. Šátek získáváme po složení nováčkovské zkoušky a prokázání základních znalostí o oddíle. U táboráku pak skládáme oddílový slib.

Oddílový slib

Slavnostně tu dnes slibuji na svou čest,
že se budu chovat tak, abych byl dobrým členem svého oddílu Severka.
V jeho jménu budu ctít pravdu a přátelství.
Nikdy neodmítnu pomoc svému kamarádovi
a vše živé v přírodě se naučím chránit, uznávat a milovat.

Přemysl Jeřábek a Ivana Petržálková

Rada starších

Důležité záležitosti řeší Rada starších, složená ze všech aktivních vedoucích a vybraných (zvolených) zástupců ze všech družin.

Co všechno rada starších dělá

 • Udává střapec (ocenění, pochvala za dobré, správné chování, pomoc na výpravě nebo delší dobu na výpravách)
 • Rozhoduje o udělení šátku
 • Rozhoduje o udělení ušlechtilosti
 • Hlídá chování ostatních i lidí mezi radou starších (sprosté slova, dodržování slibu)
 • Podílí se na přijímání nováčků
 • Přezdívky
 • Děti mluví za ostatní děti (vzdělávací systém….), když se jim něco nelíbí, dají o sobě vědět. Pozváni na poradu.

Pozdravy

K hrám i jiným aktivitám se svoláváme melodickým tleskáním, značícím nutnost pozornosti. Mezi sebou i kamarády z jiných oddílů se zdravíme charakteristickým podáním ruky.

Přijímání nováčků

Nový severáčci většinou jedou na první jejich akci v Severce na jednodenní výlet vytvořený přímo pro ně. Rada starších a nejstarší děti v oddíle pro nováčky připravují zážitkovou, zábavnou, tajuplnou cestu plnou překvapení. Po projití cesty až na konec získají slavností přijímací listinu, která je jim památkou na celý život


Pionýr

Ze „Stanov Pionýra“

„Je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.“

Pionýr působí v celé ČR, oddíly a kluby naleznete na více než 600 místech. Nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům – členům, mnoho akt

ivit je i zcela otevřených. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. Více informací na www.dobrytabor.cz.

Pionýr je „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

ANO o pionýru

 • Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací „nanečisto“.
 • S využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábava je pro nás prostředkem.
 • Svým vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.
 • Ve sdružení nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
 • Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.
 • Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, státních orgánů a kontrolních orgánů. Opakovaně jsme získali titul „Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“.

NE o pionýru

 • Nezanikli jsme v roce 1990.
 • Nejsme malí komunisti.
 • Nejsme součást škol.
 • Nepatříme pod domy dětí a mládeže.
 • Nejsme výběrová organizace.
 • Nepracujeme pouze s dětmi ve věku 6–15 let.
 • Neděláme pouze letní tábory.

PTO

Sdružení pionýrských tábornických oddílů brno

Organizační jednotka Pionýra, která sdružuje brněnské pionýrské oddíly, jejichž členové se chtějí potkávat, předávat si zkušenosti a také mezi sebou soutěžit. K tomu jim od roku 1993 slouží již tradiční soutěž Zelená liga. Náčelníci oddílů, které se umístí na prvních sedmi místech, jsou pro další rok členové štábu, který připravuje akce pro další školní rok. Soutěže Zelené ligy probíhají třikrát do roka- podzimní, zimní a jarní Setonův závod. Účastnili jsme se už Kačeřího šplouchu, orientačního běhu, Karakoram, Šifrovací soutěž „Za psem“, Vybíjená, Dračí smyčka, Bloudění, Vlčí pólo, Deskovky, Taneční podložky, Olympiáda…