Vydání: 10.04. 2015

Cena: 50,4 minuty za hodinu čtení + DPH

Podaří se někomu konečně porazit Skrblíka?

Každý den chodí do redakce spousta stížností na hamounského zbohatlíka kačera Skrblíka. Důvodem je nafoukanost tohoto nejbohatšího kačera v Kačerově a nejbližším okolí. Vlastní většinu významných podniků ve městě a má silné páky na ovládání života většiny občanů. Sociologická agentura SODT přišla na jednoduché řešení. Najít ve městě jinou osobnost, jejíž bankovní konto bude vyšší než Skrblíkovo. Proto jsme se rozhodli, že v letošním létě vyhlásíme celosvětovou soutěž „Staňte se bohatším než Skrblík!“ Když se o této soutěži dozvěděl již zmiňovaný kačer, jen se tomu ledabyle zasmál a řekl, že je to téměř nemožné, ale soutěž rád podpoří a dobře se pobaví nad bezvýsledným lopotěním jeho napodobovatelů.

Deník THE DUCK TIMES vyhlašuje v termínu 3. - 12. 7. 2009 první ročník soutěže o nejbohatšího kačera ve městě „Staňte se bohatším než Skrblík!“. Za dobu 10 dnů bude úkolem odvážných kačerů shromáždit co největší bohatství nabyté na expedicích za poklady celého světa. Nyní hledáme odvážné zájemce a jejich expediční týmy, aby se přihlásili do výběrového řízení. Počet míst v letadle není neomezen, proto dlouho neváhejte a odevzdejte přihlášky do redakce, nejpozději však do 30. 4. 2009 V příloze dnešního čísla najdete potřebné informace a přihlašovací formuláře.

Doufáme, že naše město nebude stále ovládáno pouze jedním mužem.

1

Skrblík a Fenton zachrání peníze od Rafanů tím, že je doslova zmrazí. Rampa je vzápětí odveze zpět do pokladnice, stojící již na novém místě. Fenton však omylem vhodí do telefonní budky Skrblíkův první desetník, a ten po mnoha peripetiích skončí u Rafanů. Aby nebylo problémů málo, robot sestrojený Šikulou na hlídání peněz zešílí a vyžene Skrblíka i Šikulu. Mezitím se Fenton marně snaží sehnat od Rafanů desetník zpět. Šikula postaví Skrblíkovi nového ochránce, Robokačera, jehož oblek se aktivuje vyslovením hesla "Hrom do police". To se tajně podaří Fentonovi, který jako Robokačer získá zpět první desetník. Nyní však musí porazit nebezpečného Autorobota.

Bobo přinese ze školy hrozné známky a chlapci mají za úkol s ním něco udělat. Zavedou ho tedy k Šikulovi a ten mu nasadí na hlavu myslící čepici. Jakmile ji zapne, z Boba se stane génius. Bobo ve škole získá diplom a dokonce rozluští složitou Skrblíkovu mapu k pokladu starých Inků. Všichni společně tedy letí za pokladem. Zde jsou ale zajati velmi vyspělým kmenem domorodců a uvězněni v pyramidě. A jediný, kdo by je mohl dostat pryč, je starý Bobo.

32. PTO Severka