vzdělávání


Tábornické třináctero

Tábornické třináctero pro mladší a starší

 • První rok docházky do oddílu - příprava na nováčkovské zkoušky, aby děti uměly základy od každé dovednosti
 • Začátek tábornického třináctera - 2. rok docházky do oddílu - jedna zkouška za rok
 • Každý další rok - 2 zkoušky
 • Zkoušku je potřeba dokončit v daném roce
 • Tábornické třináctero pro starší se může začít plnit tehdy, chybí-li ke splnění tábornického třináctera pro mladší už jen jedna zkouška (nesmí to ale být ušlechtilost). Pokud chybí více zkoušek např. 2 může se začít třináctero, ale zkoušku z mladších je potřeba dodělat ještě ten rok. Jinak zkouška ze starších není uznána.

Mladší:

 1. UZLY- 6 základních uzlů + osmička za 2 minuty, loďák na tyči a jejich použití
 2. MORSEOVKA- psaná zpráva (10 znaků za min.), bez čísel, vysílená zpráva (6 znaků za min.)
 3. STOPAŘ- stopy 7 savců a 4 ptáků, turistické a pochodové značky, odlít stopu.
 4. ZDRAVOVĚDA- šátkové obvazy hlavy, ruky, dlaně, předloktí, lokte, kolena, paty a šlapky, dále obinadlové obvazy hlavy, prstů, dlaně, lokte, předloktí, kolena, paty, šlapky. Znalost první pomoci při úpalu, pokousáním zvířetem, bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, klíště, fixace zlomenin.
 5. ASTRONOMIE- severní obloha (na obrázku), letní trojúhelník, nakreslit souhvězdí oddílu a vlastní družinky, poznat souhvězdí ostatních družinek + názvy hvězd.
 6. MAPA A BUZOLA- světová růžice, azimut v přírodě, orientace mapy, mapové značky.
 7. ZÁLESÁK- za čtvrt hodiny pořezat a na čtvrtiny posekat 4 polena, dále zapálit oheň třemi zápalkami.
 8. BOTANIKA- znalost asi 60 stromů a rostlin (podle třináctera), dále rozlišovací znaky dubu letního a zimního, smrku a jedle a javorů
 9. ZOOLOGIE- poznat asi 75 druhů živočišné říše, z nich o 18 znát další informace, dále rozlišovací znaky užovky a zmije, vlaštovky a jiřičky, zajíce a králíka.
 10. STAN- stan Áčko ve trojici za 6 min. postavit i složit (ve dvojici za 7 min.)
 11. SPORTOVEC- 100 dřepů, 500 m na běh, 200 m plavání, šplh na tyči, skok z místa (přeskočit svou délku), kluci 10 kliků.
 12. ODVAHA- 24 hod. bez jídla, stezka odvahy, přespání 200 m od tábora.
 13. UŠLECHTILOST- získá ji ten, kdo se umí chovat v přírodě i ke kamarádům, jezdí na výpravy a umí se v ledasčem překonat.

Starší:

 1. UZLY- 6 základních uzlů ( na šátku, laně, uzlovačce) za 40 sek. Rychlými způsoby + použití + 20 uzlů pro straší.
 2. MORSEOVKA- psaná zpráva (20 znaků za 1 min.), vysílaná zpráva (12 znaků za 1 min.), čísla, omyl, začátek, konec, přehlasovaná písmena + šifry.
 3. STOPAŘ- V současnosti se pracuje na úpravě zkoušky.
 4. ZDRAVOVĚDA- totéž, co mladší + popáleniny, omrzliny, otravy, vybavení lékárny, šok, zástava dechu, krvácení, poruchy vědomí,poranění hlavy, kloubů, polohy- stabilizovaná, aj., obvazy oka, nosy, brady, hrudníku, obvaz ramene dvěma šátky.
 5. ASTRONOME- jarní, letní, podzimní a zimní oblohy, významné hvězdy, povrch měsíce, názvy měsíců planet sluneční soustavy.
 6. MAPA A BUZOLA- azimut na mapě, přenesení bodu z mapy do terénu a naopak, jízdní řád, výškový profil trati, převýšení dvou bodů.
 7. ZÁLESÁK- vyřezat si lžičku, rozdělat oheň za obtížných podmínek (déšť, bez papíru a chrasti…), ve dvojici za 1 hod. pokácet, pořezat a nasekat strom o průměru 15 cm.
 8. BOTANIKA- asi 90 nových stromů a  + 15 jedovatých rostlin, jejich účinky, 15 léčivých rostlin, jejich použití, rozlišovací znaky muchomůrky a žampionu, některých listnatých stromů, jednoděložných a dvouděložných rostlin a 12 chráněných rostlin.
 9. ZOOLOGIE- asi 65 nových živočichů, z nich o 45 vědět další informace, základní vědomosti o jednotlivých třídách, dále rozlišovací znaky kun, netopýra a vrápence, sýkor, myši, hraboše a rejska, dravců, sov, rozdíl mezi rohem a parohem, chránění a ohrožení živočichové.
 10. STAN- Oddílový (Hannah) - jedinec staví sám za 6 minut
 11. SPORTOVEC- 200 dřepů, 20 kliků, 500 m plavání, šplh na laně, hod míčkem - 25 m.
 12. ODVAHA- pochod noční krajinou (asi 3-5 km), dále slanění skály  nebo seskok z trenážéru aj.
 13. UŠLECHTILOST- ten, komu vydrží dobré chování

Splněné zkoušky:

(uzly – žlutá, morseovka – oranžová, stopy – růžová, zdravověda – červená, astronomie – fialová, mapa a buzola – světle modrá, zálesák – tmavě modrá, botanika – sv. zelená, zoologie – tm. zelená, stan – hnědá, sportovec – šedá, odvaha – černá, ušlechtilost – zlatá)