M*A*S*H 2020

POVOLÁVÁME VÁS K VÝKONU VÝJIMEČNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ

Všechny vojenské lékařky, všichni vojenští lékaři POZOR!

Válka v Koreji je neúprosná a každý den stovky vojáků potřebují lékařské ošetření. Severní Korea opět zaútočila na Jižní Koreu podporovanou americkými jednotkami a hrozí, že bez přísunu zdravotníků, sester a lékařů se o raněné vojáky nebude mít kdo postarat.

Proto potřebujeme vás, americké i české lékařské naděje, abyste sebrali odvahu a vyrazili do vybrané mobilní armádní chirurgické nemocnice M*A*S*H u jihokorejského města Bystřice nad Pernštejnem (speciální kód M*A*S*H 2020)

Budeme vás očekávat v plné polní v sobotu 1. srpna 2020 u americké základny ZŠ Arménská v Brně. Další postup je pro vaši bezpečnost přísně utajen.

vodni_foto.jpg

 

Co to byl MASH ?

MASH je zkratka pro lékařské jednotky americké armády – Mobilní armádní chirurgická nemocnice (z anglického Mobile Army Surgical Hospital). Protože tyto nemocnice mohly být rychle rozebrány a postaveny na jiném místě, mohly sledovat přední bojové linie a díky tomu zachraňovat lidské životy efektivněji. Některé jednotky během války proto svoji polohu změnily až třicetkrát. Blízkost bojiště a krátké přepravní vzdálenosti výrazně zvýšily úspěšnost léčby.

Poprvé byl tento typ nemocnic použit v srpnu 1945, hromadně pak nasazen byl během války v Koreji v letech 1950 – 1953. Každá jednotka MASH měla kolem 10 lékařů, převážně chirurgů a 12 zdravotních sester, 200 armádních zaměstnanců a lůžka pro přibližně 200 pacientů. Většina chirurgů v těchto polních nemocnicích byla velmi mladá, v průměru mezi 25 - 28 lety. Přišli z univerzit, válka byla jejich první praxí a jejich práce sestávala výhradně ze sešívání a spravování rozbitých těl vojáků.

V Koreji působilo celkem 910 lékařů a 686 zubařů, z nichž měl málokterý zkušenost z 2. světové války, neboť byli v té době ještě příliš mladí. Zaměstnání lékařů v jednotkách MASH trvalo 8 - 12 hodin, ale jen v dobách klidu. Pokud přišlo do jednotky hodně zraněných, pracovali i 18 - 24 hodin denně. V řadě případů byli lékaři v takovém nasazení tak unaveni, že je armáda po několika měsících musela střídat.

co_to_byl_mash.jpg