o nás

Hudbu vnímáme už v prenatálním věku. Malé děti na ni spontánně reagují a fascinují je všechny zvukové a hudební nástroje. S přibývajícím věkem se děti začnou více stydět a mnozí dospělí zpívají raději už jen ve sprše.

A přesto je to tak jednoduché. Hrát si, naslouchat, broukat si a prozpěvovat, notovat si, pohybovat se v rytmu, muzicírovat, tančit nabo jen relaxovat.

HUDEBNÍ ŠKOLKA - Nechte své děti vnímat hudbu už od malička. U nás si s hudbou pohrají, prožijí si ji, naučí se základům elementární nauky a spolu s ámi se později rozhodnou, které její části se chtějí věnovat. Bude-li to zpěv, tanec, hra na hudební nástroj nebo třeba jen poslech.

HUDEBNÍ ŠKOLA - Rytmus, intonace, dynamika - to vše je jistě potřeba. Na prvním místě je ale vztah k hudbě. Zajímavě tvořené lekce se snaží zábavnou formou výuky děti k práci v prvé řadě motivovat.

MUZIKÁL - Hudba mnohé z nás rozpohybuje. Nezáleží na tom, zdali se pustíme do baletu, stepu či rokenrolu. Důležitá je radost z pohybu. A pro ty, kteří se nemohou rozhdnout, zdali dát přednost tanci, zpěvu či divadlu, je tu muzikál, který vše kombinuje.

Muzikanti přijímají děti školního i předškolního věku a to k výuce hry na nástroje, tanci, zpěvu i divadlu. Děti pracují v kurzech individuálně stejně jako v jakékoli jiné hudební škole.

Navíc však několikrát do roka spolupracují na soustředěních na společných vystoupeních a akcích.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro rodiče

Hudební soubor Muzikanti je sdružení skládající se z dětí pracujících v hudebních kroužcích ZŠ Vedlejší, ZŠ Bosonožské náměstí a oddílu Muzikanti, který pracuje pod pionýrskou skupinou Galaxie. Na chodu souboru se podílí 7 vedoucích a řada mladých rádců, kteří se vzdělávají nejen v oblasti hudební, ale také v práci s mladšími dětmi a všem, co s tím souvisí.

Základní práce sestává z každotýdenních výukových hodin v jednotlivých kroužcích a vyučovacích hodinách. Na tyto hodiny navazuje řada různých společných akcí. Pro nástroje jsou to především secvičování k vystoupením (betlém, koncert), pro muzikál pak soustředění k divadelním představením či natáčení.

Celou myšlenkou souboru ale není pouze naučit děti hrát, zpívat a vytvořit představení. Jde nám především o to, aby tato práce děti také bavila, aby si zde našly kamarády a společně tak všichni tvořili jednu komunitu. Snažíme se být místem, kam se rádi vracejí, kde se cítí dobře s hudbou i s kamarády, kde v případě nezdaru najdou útočiště. 

Proto jsou pro nás důležité společné akce, neboť dítě sedící samostatně u klavíru jen těžko najde přátele mezi dalšími našimi hudebníky. S touto vizí připravujeme také akce pro děti. Mimo výukové hodiny mají možnost setkávat se např. na:

 • pravidelných měsíčních soustředěních (pátek - sobota), kdy část času věnují secvičování společných skladeb, je tu však také prostor pro hry, zábavu, relaxaci a povídání s vedoucími i kamarády. 

 • rozjezdovém soustředění, které je zaměřené na seznámení s nováčky, motivaci k celoroční činnosti, oprášení loňských znalostí a zařazení zajímavých hudebních projektů

 • živý betlém - je spojením s širokou veřejností

 • serenáda pod korunami stromů - odpočinková hudební akce v přírodě

 • letní stanový tábor - týden strávený na louce v lese s lehkou hudební, sportovní a herní náplní     

 

Z akcí, které pravidelně připravujeme pro rodiče a veřejnost:

 • koncert - společný projekt všech hudebních nástrojů a zpěváků

 • muzikál - letos nás místo divadelního představení čeká nově příprava filmu a jeho promítání s živými choreografiemi a zpěvem

 • hudební večírky - individuální vystoupení všech věkových kategorií

 • příměstské tábory - příprava divadelních představení, filmu, videoklipů

 • troubské zpěvy - vystoupení v kostele

 • a další ...

 

Příprava našich akcí je časově náročná a dá vedoucím náležitě zabrat. Času ani práce nelitujeme, ale prosíme vás, abyste k účasti přistupovali aktivně, aby tak naše práce nebyla zbytečná. 

 

Aktuální situace

Těžko říci, jak se bude celá současná situace vyvíjet a také my na ni budeme reagovat. V loňském roce jsme museli řadu závěrečných, pro nás důležitých akcí, zrušit. S ohledem na to hledáme nyní náhradní varianty, které by mohly za nepříznivých podmínek fungovat. 

Na jaře jsme si vyzkoušeli online formu výuky, promýšlíme jednodnudušší formu betléma, zvažujeme také náhradu za časově méně náročné výstupy - např. videoklipy, v případě nutnosti zrušení koncertu zkusíme nahradit nahráváním CD, místo divadelního představení muzikálu plánujeme natáčení filmu. 

V tuto chvíli vydáváme předběžný plán akcí, který se budeme snažit upravovat podle aktuální situace. O změnách vás budeme informovat. 

Máme zájem, aby práce v souboru byla příležitostí pro každé dítě. Ačkoli u nás nově na začátku roku probíhají také talentové zkoušky, hlavním kritériem stále je, aby dítě i rodič přistupovali k práci zodpovědně. Není ani tak důležité, zda-li je dítě nadané, ale zda-li má doma při trénování podporu a cítí zájem o své pokroky. To, že bez trénování to nejde, je asi jasné každému. Žádný rodič nemůže předpokládat, že dítě přihlásí do kytary a my ho to v čase 1 x 45 minut týdně naučíme, aniž by doma kytaru z obalu vybalilo… Mluvte se svým vedoucím o tom, jak by měla příprava na hodiny vypadat.

Trochu jinak než ZUŠ

Nejsme ani odkládací kroužek pro děti rodičů v práci, ani základní umělecká škola. Nejsme svázáni osnovami. Hodiny nemají dáno učivo předem a je na vedoucím, jak se s dítětem domluví. Vede ho, radí mu, nabízí… Vyžaduje přípravu, ale nechá dítě, aby se na směru své práce podílelo. Společně vybírají skladby a styl. Každý vedoucí se snaží maximálně přizpůsobit hodiny každému dítěti nebo dané skupině, proto je pro nás komunikace velice zásadní a jsme rádi, když se nám dostane zpětné vazby jak od rodičů tak od dětí.

 

Komunikace s rodiči

Základní zprávy od vedoucích zasíláme e-mailem. Pokud se chystáme na akci, najdete prvotní informace v plánu akcí a na stránkách již na začátku roku. Abyste nemuseli termíny hlídat, případně mohli být informováni o změnách, nabízíme vám zakomponování našeho google kalendáře do vašeho. Pokud vlastníte gmailovou adresu a poskytli jste nám jinou, napište nám ji. My vás přidáme a kalendář by se vám měl automaticky přidat k vašemu. 

Využívejte internetové stránky organizace www.severka.org (odkaz Muzikanti), kde najdete plán akcí, foto a video z akcí, odkazy k písničkám, noty k trénovaní na vystoupení, …

Najdete nás také na Fb. 


Omluvy z hodin

Pokud se dítě nemůže účastnit pravidelné hodiny, prosíme o informaci předem, abychom se mohli přizpůsobit. Pokud bychom museli odvolávat hodinu my (nemoc), řešíme to většinou přidáním další hodiny v červnu. Pokud se z hodiny omlouvá dítě, prosíme o pochopení - hodinu nenahrazujeme. 

 

Vedeme děti také k zodpovědnosti a péči o náš majetek

Na ZŠ Vedlejší máme k dispozici kancelář - klubovnu, ve které také probíhá větší část naší výuky. Každý měsíc se jedna skupinka po hodině stará o rychlý (desetiminutový úklid). Snažíme se tak děti vést ke vztahu k našemu vybavení. Informace, kdo má daný měsíc službu, je napsána v plánu akcí. 

 

Ekonomická stránka

Z registrací, které platíte, by nebylo možné financovat všechny potřebné výdaje. Děti si na akcích hradí část nákladů, velké úsilí je ale také věnováno dalšímu získávání dotací a grantů. Dotace na činnost a vybavení čerpáme především od organizace Pionýr, od MMB, Jihomoravského kraje, jsme podporováni také školami, kde sídlíme. 

Největší objem financí nyní máme díky projektu EU - Šablony. Projekt je administrativně náročný, ale díky němu můžeme hradit řadu vybavení, pronájmy i služby odborníků. V tomto projektu se zapojujeme hlavně do tandemového vzdělávání (starší vedoucí učí mladšího), projektových dnů (kuchaři, opravy v klubovně, natáčení, bubnování, …) a zavádění nových metod do organizace (IT vzdělávání, příprava pomůcek, …).