ZVYKY, TRADICE A RITUÁLY

Jako každý pionýrský oddíl máme i my své tradice, které z nás dělají to, čím jsme. 

Kroj 

Tou nejvýraznější tradicí, která je na nás vidět na cestách a důležitých akcích, je náš oddílový kroj s nášivkami a šátkem. V kroji jezdíme na všechny akce, na letním táboře v něm trávíme nástupy a zpíváme u táboráků. Kroj znázorňuje, odkud jsme, co umíme a čím se zabýváme. Snažíme se, abychom měli kroj jednotný, stejno barevné zelené košile. Z nášivky domovenky na levém rameni vyčteme název oddílu a z oddílového znaku naši činnost a brněnské rodiště. Do nášivky zelené mřížky na pravé kapse si doplňujeme získané zkoušky z dovedností jako je vázání uzlů či znalosti zoologie a botaniky. Šátek získáváme po složení nováčkovské zkoušky a prokázání základních znalostí o oddíle. U táboráku pak skládáme oddílový slib.

 

 

Oddílový slib

Slavnostně tu dnes slibuji na svou čest,
že se budu chovat tak, abych byl dobrým členem svého oddílu Severka.
V jeho jménu budu ctít pravdu a přátelství.
Nikdy neodmítnu pomoc svému kamarádovi
a vše živé v přírodě se naučím chránit, uznávat a milovat

Rada starších

Důležité záležitosti řeší Rada starších, složená ze všech aktivních vedoucích a vybraných (zvolených) zástupců ze všech družin.

Co všechno rada starších dělá

  • Udává střapec (ocenění, pochvala za dobré, správné chování, pomoc na výpravě nebo delší dobu na výpravách)
  • Rozhoduje o udělení šátku
  • Rozhoduje o udělení ušlechtilosti
  • Hlídá chování ostatních i lidí mezi radou starších (sprosté slova, dodržování slibu)
  • Podílí se na přijímání nováčků
  • Přezdívky
  • Děti mluví za ostatní děti (vzdělávací systém….), když se jim něco nelíbí, dají o sobě vědět. Pozváni na poradu.

Pozdravy

K hrám i jiným aktivitám se svoláváme melodickým tleskáním, značícím nutnost pozornosti. Mezi sebou i kamarády z jiných oddílů se zdravíme charakteristickým podáním ruky.

Přijímání nováčků

Nový severáčci většinou jedou na první jejich akci v Severce na jednodenní výlet vytvořený přímo pro ně. Rada starších a nejstarší děti v oddíle pro nováčky připravují zážitkovou, zábavnou, tajuplnou cestu plnou překvapení. Po projití cesty až na konec získají slavností přijímací listinu, která je jim památkou na celý život