stavěčka

Se začátkem prázdnin přichází také čas příprav tábora, a tak jsme se s oddílovými vedoucími a kamarády ze Zeměpisné společnosti pustili do úprav našeho tábořiště. Postavili jsme jídelnu, sprchy, stany a po dalších drobných úpravách stojí v celém svém přepychu. Teď už čeká na příjezd malých i velkých ratolestí, které tu stráví čas v přírodě. Pochvala patří všem zúčastněným za skvělou práci!