Farmaření

S družinou Nemesis jsme se vydali na již tradiční družinovkou výpravu do krásného příbytku blízko lesa. Celý víkend jsem byli motivováni naší celoroční hrou o farmaření. Děti vyzkoušely svoje smysly díky potravinám, nasbírali a objevili i jiné plodiny než obilí. A nechybělo ani trocha tábornických dovedností, v podobě opékání špekáčků či poznávání přírody.