Dodus

Ve čtvrtek 6. 9. proběhl v naší klubovně den otevřených dveří a nábor nových severaků. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet zajímavé stanoviště různého charakteru a postupně získat jednotlivé části našeho egyptského hesla. Na ty šikovné čekala severacká odměna, chutný gulášek nebo špekáček. Došlo i na premiérové promítání táborového a družinkového videa.